Graditeljstvo

Reference

Reference

Graditeljstvo


Kao dio reference poslovanja slobodni smo Vam navesti dio tvrtki s kojima poslujemo, na popisu ispod.
Klikom na svjetlosivo obojanu referencu dobivate više detalja poput fotogalerije.

MINISTARSTVO OBRANE RH
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
PLETER USLUGE d.o.o.
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VELIKE GORICE
GRAD VELIKA GORICA
ZRAKOPLOVNI TEHNIČKI CENTAR d.d.
ATLANTIC TRADE d.o.o.
DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.
ELLABO d.o.o.
EKONOMSKI FAKULTET
MD PROFIL d.o.o.
CENTAR GRADNJA d.o.o.
HEP - ELEKTRA ZAGREB d.o.o.
HEP - ODS d.o.o.
UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE ZAGREB
HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.
DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD
ELIKOM d.o.o.
TOKIĆ d.o.o.
TEHNIKA d.d.
PEVEX d.d.
POLJOOPSKRBA ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o.
POLJOOPSKRBA TEHNO d.D.                 
ABSOLUTE d.o.o.
KONČAR-KET d.d.
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
HP - HRVATSKA POŠTA d.d.
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ
DJEČJI VRTIĆ CVRČAK - MALI LOŠINJ