Graditeljstvo

Politika kvalitete

Politika kvalitete

Graditeljstvo


Politika sustava upravljanja kvalitetom

Tvrtka Led Art d.o.o. zadovoljava standarde i očekivanja investitora, kupaca i dobavljača.  

Provjerenom kvalitetom stojimo na raspolaganju prilikom izvođenja različitih građevinskih projekata, osiguravajući kvalitetne proizvode i uslugu.

 

Politika kvalitete izrađena je u skladu sa sljedećim postavkama:
 

  • kvalitetno i stručno obavljanje poslova, ispunjavanje zahtjeva tehničke regulative i ugovorne dokumentacije te zahtjeva investitora, dobavljača i kupaca uz zaštitu njihovih interesa;
  • kontinuirano poboljšavanje kvalitete usluga radi postizanja zadovoljstva naših korisnika, s pouzdanjem i sigurnosti usluga koje pružamo;
  • usvajanje i razvijanje novih tehnologija, usluga i proizvoda u djelatnostima građevinarstva;
  • briga za okoliš i racionalno korištenje energije (ISO 14001:2015, ISO 50001:2018);
  • razvoj dodatnih poslovnih i marketinških aktivnosti te zadržavanje dostignutog položaja na tržištu cijele Hrvatske;
  • postavljanje jasnih odgovornosti za sve zaposlenike, odgovarajuća znanja i ovlaštenja, kao i kontinuirano razvijanje svijesti o značaju i utjecaju njihovog rada na kvalitetu;
  • utvrđene su i primijenjene metode koje osiguravaju kvalitetno planiranje, upravljanje i realizaciju procesa te njihovo stalno unapređenje;
  • postavljanje i ostvarivanje visokih, ali realnih ciljeva kvalitete;
  • kontinuirano povećanje tehničke i stručne razine uz stalnu naobrazbu naših zaposlenika te održavanje i poboljšavanje primijenjenog sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015).

Sve navedene aktivnosti ostvaruju se kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom, uspostavljenim i održavanim prema zahtjevima norme QMS ISO 9001: 2015.

Odgovornost i zadaci svih zaposlenika u tvrtki Led Art d.o.o. su upoznavanje s navedenom politikom kvalitete. Važno je njezino trajno provođenje i unapređenje kvalitete proizvoda i usluga, poboljšavanje sustava upravljanja te razumijevanje važnosti ostvarenja postavljenih ciljeva.
Gore navedena politika kvalitete i ciljevi biti će periodički ocjenjivani i usavršavani.